કમિટી સભ્યો

અમારા વિશેકમિટી સભ્યો

સમિતિના સભ્યોની યાદી

  • અધ્યક્ષશ્રી - પ.પૂ. મહંત સદ્‌ગુરુ પુરાણી સ્વામી ધર્મનંદનદાસજી ( ભુજ )
  • પ્રમુખશ્રી - સદ્‌ગુરુ પુરાણી સ્વામી વિશ્વવલ્લભદાસજી
  • મંત્રીશ્રી - પુરાણી સ્વામી ભક્તિવિહારીદાસજી
  • ઉપપ્રમુખશ્રી - ભીખાલાલ લાલજીભાઇ રાબડીયા ( વાડાસર )
  • સહમંત્રીશ્રી - લક્ષ્મણભાઇ મનજીભાઇ વરસાણી ( વેકરા )
  • ખજાનચીશ્રી - હરજીભાઇ ખોડાભાઇ વેકરીયા ( રામપર )
  • ટ્રસ્ટીશ્રી - ખીમજીભાઇ રામજીભાઇ ભુડિયા ( દહિંસરા )